Dżdżyste Jaworniki

…czyli trzy dni w deszczowych Jawornikach na pograniczu słowacko-czeskim.

Rudná magistrála

…czyli drugi najdłuższy szlak turystyczny Słowacji.

Branisko, Bachureń

…czyli nieznane mikropasma wschodniej Słowacji.

Čergov

Jest taki fragment naszego kraju, wciśnięty pomiędzy doliny Popradu i Muszynki, który większość polskich turystów bezrefleksyjnie przyporządkowuje do Beskidu Sądeckiego. Ten pogląd potwierdzony jest w…